This site needs Javascript. Please activate Javascript to continue.

Giải pháp kinh doanh online
chuyên nghiệp cho các nhà hàng!

Quản lý và phân tích hoạt động giao hàng thông minh

App đặt hàng cho người dùng

App đặt hàng cho người dùng

Hỗ trợ iOS/Android

Theo dõi tài xế

Tích hợp các công cụ thanh toán Momo/ZaloPay

App cho các nhà hàng

App cho các nhà hàng

Quản lý nhận đơn ở các địa điểm nhà hàng

Tuỳ chỉnh menu linh động

Thống kê doanh thu đơn hàng, năng suất

Ứng dụng quản lý

Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng

Gửi thông điệp khuyến mãi qua app

Tự động phân loại thông tin khách hàng dùng công nghệ Big Data/Machine Learning

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thành công với F&B!

Gửi